Vědecko-technický park Dubá

Za účelem výzkumu plazmového zplyňování, metod výroby syntézního plynu a jeho následného využití byl společností Millenium Technologies a.s. v roce 2011 založen Vědecko-technický park v Dubé u České Lípy. Jedná se o unikátní institut, jak v rámci České republiky, tak v rámci Evropské unie.

Kromě vlastního výzkumu a vývoje je cílem VTP Dubá také zprostředkovat spolupráci vysokých škol a vědeckých pracovišť s komerčními podniky a napomáhat tak k rozvoji inovací a přenosu výsledků akademického výzkumu do praxe.

Fakt, že byla výstavba VTP Dubá schválena v chráněné krajinné oblasti, svědčí o šetrnosti technologie plazmového zplyňování k životnímu prostředí.