Výzkumné a vývojové projekty EU

VAV TECHNOLOGIE PRO EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACI ČISTÍRENSKÝCH KALŮ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší VaV prototypu plazmového reaktoru pro energetické využití problematického odpadu - čístírenského kalu. Plazmové zplyňování organické části kalů vytvoří syntézní plyn, který bude sloužit jako palivo pro výrobu elektrické a tepelné energie.
Zum downloaden

VAV MOBILNÍ JEDNOTKY TECHNOLOGIE PLAZMOVÉ LIKVIDACE ODPADŮ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace odpadů a ekologických zátěží.
Zum downloaden

ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE VÝZKUMNĚ INOVAČNÍ KAPACITY MILLENIUM TECHNOLOGIES A.S

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je rozšíření výzkumně inovační kapacity žadatele v oblasti plazmového zplyňování odpadu.
Zum downloaden