Odpad nemusí být problém…

Pro nás odpad znamená surovinu, ne problém.

Komunální, průmyslový i nebezpečný odpad, čistírenské kaly nebo i obyčejnou biomasu jsme schopni efektivně využít nebo zlikvidovat.

To vše díky pokrokové technologii plazmového zplyňování.

…když ovládnete sílu slunce

Zplyňování není spalování. Na rozdíl od spalování, při plazmovém zplyňování nevznikají žádné nežádoucí emise ani škodliviny.
Vlivem extrémních teplot jsou komplexní sloučeniny rozloženy na jednotlivé atomy, ze kterých pak vzniká syntézní plyn využitelný jako palivo nebo surovina pro další využití.

Vedlejším produktem procesu je vitrifikát (inertní struska), který lze využít jako stavební materiál.

Nezáleží na tom,
kdo jste

Charakter technologie plazmového zplyňování otevírá cestu k využití téměř libovolného odpadního produktu. Vybrali jsme několik ukázkových variant pro lepší představu.

Komunální odpad

Komunální odpad

Komunální odpad je klasickým vstupem pro technologii plazmového zplyňování. Lidstvo produkuje ohromné množství tohoto odpadu a my jej dokážeme energeticky využít.
Více informací

Průmyslový odpad

Průmyslový odpad

Průmyslový odpad, včetně nebezpečného, představuje pro výrobní společnosti problém, jehož řešení je pro ně čím dál dražší nákladovou položkou.
Více informací

Nebezpečný a nemocniční odpad

Nebezpečný a nemocniční odpad

Nebezpečný a nemocniční odpad představují pro jejich tvůrce drahý problém. Rostoucí ekologické uvědomění způsobuje, že čím dál tím větší množství odpadů přechází do klasifikace nebezpečných a zpracovatelské kapacity zoufale nedostačují tomuto trendu.
Více informací

Čistírenské kaly

Čistírenské kaly

Čistírenské kaly jsou klasickým příkladem vývoje v nahlížení na odpady a zpřísňujících se ekologických norem. Dříve byly tyto kaly vyváženy na pole jako hnojivo. Dnes se tato praxe omezuje a v budoucnosti bude úplně zakázána.
Více informací

Likvidace ekologických zátěží

Likvidace ekologických zátěží

Specifickou oblast využití technologie plazmového zplyňování představují ekologické zátěže, které je vhodné řešit přímo na místě jejich vzniku. Za tímto účelem jsme vyvinuli mobilní jednotku, kterou je možné dovézt, kam je potřeba, a tam odpad zlikvidovat.
Více informací